ФАП с. Коротине

Завідувач – Колісник Тетяна Борисівна

Контактний телефон: 98-2-41, (0980889221)